Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission - BRIOX

13:19 / 23 March 2017 Briox Press release

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Vid en extra bolagsstämma i Briox den 21 mars 2017 beslutades bland annat om att genomföra en företrädesemission av units (innefattande aktier och teckningsoptioner).

Nedan följer villkor och tidslinje för emissionen.

Företrädesemission av units
  • Befintliga aktieägare i Briox erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, en (1) uniträtt
  • Det krävs fem (5) uniträtter för att teckna en (1) unit.
  • Varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner.
  • Teckningskursen är 10,40 kronor per unit, d.v.s. 2,60 kronor aktie. Teckningsoptionerna är vederlagsfria.
  • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie enligt villkor nedan.
  • Emissionen är säkerställd i sin helhet genom garantiförbindelser, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar.
Viktiga datum
  • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 mars 2017.
  • Första dag för handel med bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är därmed den 27 mars 2017.
  • Avstämningsdag hos Euroclear Sweden är den 28 mars 2017
  • Teckning av units med stöd av uniträtter skall ske under tiden från och med den 30 mars 2017 till och med den 18 april 2017. Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden 30 mars 2017 till och med den 12 april 2017.

Nyttjande av teckningsoption 

Teckning av aktie med utnyttjande av teckningsoptionsrätt ska kunna ske under tiden från och med 16 maj 2018 till och med 15 juni 2018.  Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie under perioden 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Mobil: +46 (0)708157200
E-post: johan.rutgersson@briox.se 

Briox AB i korthet

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/