Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

BRIOX: Start för handel med teckningsoptioner

11:25 / 14 June 2017 Briox Press release

På fredag 16 juni 2017 påbörjas handeln med de teckningsoptioner som gavs ut i samband med vårens emissioner i Briox. 

Viktigt om teckningsoptionerna:

Handeln sker på NGM Nordic MTF
1 teckningsoption berättigar till teckning av 1 BRIX MTF.
Värdepapper: Briox TO1
Antal utgivna värdepapper: 5 904 630
ISIN-kod: SE0009696735
Första handelsdag: 2017-06-16
Sista handelsdag: 2018-06-13
Lösendag:2018-06-15

Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/