Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

10:19 / 13 June 2018 Briox Press release

Imorgon, torsdag 14 juni, är sista svarsdag hos många förvaltare för att utnyttja Briox teckningsoption TO1. För direktregistrerade aktier är sista dagen på fredag 15 juni.

Hur tecknar jag mig?

De flesta innehavare har sina TO1 via förvaltare, du behöver då aktivt tacka ja hos din förvaltare på erbjudandet att utnyttja dina teckningsoptioner. Viktigt att det finns likvid tillgängliga på det konto som du har anmält teckning på.

Har du direktregistrerade aktier behöver du skicka in teckningssedel samt överfört likvid till emissionsinstitutet senast på fredag.

Mer info på: https://briox.se/briox-teckningsoptioner

Vad händer som jag inte nyttjar mina teckningsoptioner?

Om du inte vill teckna dig är det viktigt att du säljer dina teckningsoptioner, i annat fall förfaller de utan värde.

Vad händer när du nyttjar dina teckningsoptioner?

Teckningsoptionerna kommer att bokas om till interimsaktier och likviden dras från ditt konto senast 15 juni. Från den 18 juni handlas interimsaktierna under en period om ca 3 veckor och omvandlas sedan per automatik till vanliga aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)                                                      
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små och medelstora företag och till redovisnings- och revisionsbyråer i Finland, Tyskland och England. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/