Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

15:04 / 20 June 2018 Briox Press release

Den 15 juni avslutades nyttjandeperioden för Briox teckningsoptioner, TO1.

Totalt nyttjades 5 746 621 optioner, totalt 97,32% av det totala antalet optioner vilket tillför bolaget ca 22 MKR.  

-       Stort tack till alla som deltagit och tecknat sig, utfallet är en väldigt stark bekräftelse på att även aktieägarna delar vår egen syn på Briox positiva utveckling. Säger Briox VD Johan Rutgersson.

Genom teckningsoptionerna tillförs 5 746 621 nya aktier till bolaget, totalt nytt antal aktier blir därmed 28 586 689 stycken.

Teckningsoptionerna har nu konverterats till interimsaktier och beräknas konverteras till aktier inom ca 2 veckor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)                                                      
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små och medelstora företag och till redovisnings- och revisionsbyråer i Finland, Tyskland och England. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/