Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

11:09 / 24 September 2018 Briox Press release

Folkhälsan är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation med ca 1 500 anställda, 100 lokalföreningar och totalt ca 19 000 medlemmar i Finland. Foklhälsans förbund r.f. fungerar som takorganisation för de lokala föreningarna. 

Implementeringen av Briox hos Folkhälsan börjar i september/oktober 2018 och avser samtliga lokalföreningar.

"För Briox är detta förtroende från Folkhälsan ytterligare ett bevis på att vår plattform står mycket stark i konkurrensen. Utöver det innebär detta samarbetsavtal att Briox etablerar en lösning för hälsovårdsorganisationer och hälsoföretag där vår funktionalitet, implementering och affärsmodell är en perfekt match till kundernas förväntningar, säger Fredrik Hyltsten, VD Briox."

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Hyltsten, VD Briox AB (publ)                                                          
Tel: +46 70-341 46 26
Email: fredrik.hyltsten@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst..

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/