Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

BRIOX AB: Briox får ny landschef i Finland

Svenska Briox (publ) ("Briox"), som erbjuder ekonomisystem för redovisningsbyråer samt små och medelstora företag, rekryterar Johanna Hannus till ...

08:11 / 20 Sep Briox Press release

BRIOX AB: Briox satsar och växer med sju

Briox har, sedan nyemissionen tidigare i år, expanderat till två nya länder - Litauen och Lettland. För att säkra den fortsatta expansionen förstä...

08:16 / 3 Sep Briox Press release

BRIOX AB: Bolagsstämmokommuniké 9 maj 2019

Vid årsstämma i Briox AB den 9 maj 2019 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat följande be...

16:48 / 9 May Briox Press release

BRIOX AB: Årsredovisning 2018

TILLVÄXT OCH NYA MARKNADER - CENTRALA ORD 2018
Vid utgången av 2017 var tankarna för det kommande året att klara den gällande strategin för ...

08:15 / 25 Apr Briox Press release

BRIOX AB: Årsstämma 2019 Briox AB

Aktieägarna i Briox AB, org. nr 556802-6891, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, torsdagen den ...

08:30 / 9 Apr Briox Press release

BRIOX AB: Briox bokslutskommuniké 2018

Omsättningen ökar med 94% på helåret, lönsamheten förbättras, fler byråer väljer Briox och nytt strategiskt samarbete i Estland.
Helårsresul...

08:02 / 21 Feb Briox Press release