Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

BRIOX AB: Briox bokslutskommuniké 2018

08:02 / 21 February 2019 Briox Press release

Omsättningen ökar med 94% på helåret, lönsamheten förbättras, fler byråer väljer Briox och nytt strategiskt samarbete i Estland. 

Helårsresultatet för 2018 innebär en nära fördubbling jämfört med föregående år, antalet kunder, storleken på dessa och Briox nya partnerskap ökar alla i antal, potential och storlek på ett sätt som aldrig förr. Trots detta finns det mycket kvar att göra och bevisa på samtliga områden.

Nettoomsättningen fortsätter sin positiva utveckling under fjärde kvartalet och ökar med 98 % och EBITDA förbättras -1 932 (-2 325) tkr mot samma period föregående år. Byråerna fortsätter att konvertera kunder till Briox och samtidigt har antalet byråer under Q4 vuxit.

Briox hade vid kvartalets utgång 78 (67) byråkunder, 3221 (3159) betalande licenser samt ett ARR (Annual Recurring Revenue) på 3,70 (3,60) mkr.

Briox har under sista kvartalet tecknat avtal med 11 nya redovisningsbyråer, varav sju i Finland och fyra i Estland. Bland dessa märks Leinonen group (Med 14 kontor i 12 länder), BDO (En av "Big-five" bland redovisningsbyråer) och Profia (med verksamhet både i Estland och Finland). Dessa är stora och strategiskt viktiga byråer där Briox vunnit upphandlingen mot lokala konkurrenter. Det som är viktigt att förstå med Briox affär är att en vunnen upphandling bara är början på Briox affär. Första steget för Briox är att systemet börjar användas av konsulterna och kunden blir faktureringsbar, därefter följer en uppskalning till fler konsulter, fler anslutna företag, migration av befintliga kunder samt fler anslutna användare som i sin tur använder större delar av Briox affär.

Den första affären är aldrig sista affären hos Briox byråpartners. 2018 präglas av många stora och viktiga affärer och partnerskap. I detta ligger en av Briox pedagogiska utmaningar, sista tidens framgångar visar sig inte omedelbart i siffrorna. Att Briox vinner många nya kunder nu ger framåt att ge den fortsatta progressiva tillväxt som bolaget visat sista åren.

Ett mycket viktigt partneravtal slöts nyligen med SEB. Detta avtal har föregåtts av ett omfattande arbete under hösten och vintern. Briox affärssystem kommer från och med Q2 2019 ingå i SEB:s erbjudande till nya och befintliga kunder.

För att sammanfatta 2018 så ser vi en ökning i nettoomsättningen med 94% 3 095 (1 593) tkr och ett minskat negativt kassaflöde från den löpande verksamheten -6 871 (-9 080) tkr. EBITDA förbättras med 19% och uppgår till -6 430 (-7 946) tkr

Briox AB i korthet

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, orderhantering och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/