Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

BRIOX AB: Årsredovisning 2018

08:15 / 25 April 2019 Briox Press release

TILLVÄXT OCH NYA MARKNADER - CENTRALA ORD 2018 

Vid utgången av 2017 var tankarna för det kommande året att klara den gällande strategin för Briox. Tillväxt genom ökad nettoomsättning, fler betalande licenser, fler byråkunder, partnersamarbeten och en breddad marknad. Allt detta för att skapa förutsättningar för en lönsam verksamhet. 

När vi ser tillbaka på 2018 nådde vi en tillväxt bland redovisningsbyråerna där antalet byråer växte från 58 till 78 byråer (+34%), mer än 3 200 betalande licenser och en omsättningstillväxt på 94%. 

Resultatet från 2018 pekar tydligt åt rätt håll på alla områden, med det sagt så ska volymerna öka avsevärt under 2019 och organisationen ska rustas och bemannas för att nå årets mål. 

Även om kassaflödet förbättrades -6 871 (-9 080) tkr så fick ändå lönsamheten under 2018 stå tillbaka till förmån för en logisk expansion, när Briox under våren 2018 tog möjligheten att expandera till Estland. Detta är en expansion som kommer naturligt av de starka banden mellan Finland och Estland, där länderna i det närmsta är en förlängd gemensam marknad. 

Innan beslut fattades genomfördes en grundlig marknadsundersökning där Briox träffade ett flertal byråer för att få en förståelse om de upplevda möjligheterna även var reella. Janar Sutt anställdes som landschef i Estland i augusti 2018, en referensgrupp med några av landets största byråer etablerades och kartläggning för lokalisering av produkten påbörjades. På knappt 4 månader genomfördes anpassningen i Brioxprodukten till en ren estnisk version. I november anslöt sig de första betalande byråerna och snart efter det fick vi de första betalande slutkunderna. 

I Finland växte kontoret till tre medarbetare under året och är idag ett marknadskontor med två personer på försäljning och en på support. Med denna bemanning på plats ser vi att tempot ökar markant och med den närvaro vi nu kan prestera på marknaden, tillsammans med de av oss anordnade aktiviteter ser vi att marknadskännedomen om Briox ökar tydligt från månad till månad. 

Partnersamarbeten ökade avsevärt under året med flera viktiga partners i Finland, som t.ex. eTasku, Luovo och Palkkaus.fi som alla valde att samarbeta med Briox. Under året har vi sett ett skifte där nya partners nu söker samarbete med Briox. Ett viktigt kvitto på att Briox är en allt viktigare aktör på marknaden. 

Under året renodlades styrelsearbetet med syfte att få upp en närhet och en snabbhet tillsammans med ledningen. Antalet ledamöter minskades som en följd av detta till tre, Jens Collskog valdes in och Lars Karlsson samt Johan Rutgersson omvaldes. I samband med att Fredrik Hyltsten tillträdde som VD så valdes även tidigare VD Johan Rutgersson som ny ordförande för Briox. 

Målen för 2019 är att kraftigt öka antalet byråer som väljer Briox, att konverteringar till betalande kunder ökar stadigt hos nya och befintliga byråer, att produkten stärks med nya intuitiva funktioner och grafiska element samt att Briox etablerar sig i hela Baltikum. Briox täcker därmed in en marknad större än Sverige och med en betydligt högre tillväxt. 

Briox AB i korthet

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, orderhantering och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/