Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Briox delårsrapport tredje kvartalet 2020

08:00 / 22 October 2020 Briox Press release

Fortsatt fokus på skalbarhet och tillväxt

Nettoomsättningen ökade under kvartalet med 19 procent (1 117 till 1 334 tkr), baserat på samma periodiseringsmodell som användes Q3-19. Enligt den nya periodiseringsmodellen var nettoomsättningen 1 174 tkr. Antalet byråkunder ökade med 16 st till 172 st (156 st Q2- 20). Antalet användarlicenser uppgår nu till 6 185 st (mot 5 790 st Q2-20). ARR ökar med 27 procent och uppgår nu till 5,6 mkr (4,4 mkr Q3-19). 

Beräkningsmodellen för ARR är från och med detta kvartal ändrad i syfte att på ett mer transparent sätt och med en försiktighetsprincip redovisa årsvärdet av bolagets aktiva kundavtal. En i grunden positiv och viktig del i denna förändring är att Briox nu försålt ca 2 700 licenser till några utvalda byråer i Baltikum. Dessa licenser kommer inkluderas i ARR först när användarna blivit aktiva. Mer detaljer kring detta finns att läsa i delårsrapporten. 

Med sitt moderna SaaS-erbjudande, sin höga bruttomarginal och låga churn är Briox unikt positionerat för att bygga en lönsam och skalbar affär. Detta präglar mycket av bolagets arbete just nu, inklusive att effektivisera säljmodellen, säkerställa en mer systematisk onboarding av nya kunder, och ett smartare användande av digitala processer. Allt detta i syfte att underlätta redovisningskonsultens vardag - så att relationen och samarbetet med deras kunder blir ännu mer framgångsrikt. 

På produktsidan har Briox lanserat ett flertal viktiga förbättringar, däribland den nya bokslutsmodulen som stärker bolagets erbjudande på i synnerhet den finska marknaden. I Finland har även vidareutveckling skett av integrationen med business banking-företaget Holvi, som fått ett mycket positivt mottagande. Vidare har Briox signerat samarbetsavtal med tre ledande universitet i Finland, Lettland och Litauen: Arcada University of Applied Sciences, University of Latvia och Lithuania Business University of Applied Sciences. Arbetet med universitet är en viktig del i arbetet att stärka Briox varumärke på de lokala marknaderna, och skapa förutsättningar för accelererad tillväxt när morgondagens redovisningskonsulter tar klivet ut i yrkeslivet. 

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/