Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Capacent

Nordic management consultancy

Capacent

Capacent är ett managementkonsultbolag inriktat mot företagsrådgivning med fokus på att förbättra kundernas lönsamhet och kassaflöde. Bolaget erbjuder affärsnära företagsrådgivning med fokus på att leverera mätbara resultat, från fastställande av strategi till implementering och uppföljning. Capacent har nordisk närvaro och hög grad av involvering i kundernas verksamhet. Kundbasen är bred både i termer av antal kunder och representerade sektorer.Bolaget introducerades på First North den 2 oktober 2015. Avsikten med noteringen var att uppnå ökad synlighet, att attrahera och behålla toppkonsulter, samt att ha möjligheten att förvärva med egna aktier som betalningsmedel. Bolagets omsättningstillväxt sker främst organiskt där två förvärv skedde 2011 och 2013 då två nischade konsultbolag förvärvades. I februari 2017 förvärvades Cpacent ehf på Island vilket adderar ca 50 konsulter och närmare 40% i omsättning.

Management consulting – the Nordic way. Capacent kapitaliserar på företags ständiga strävan att bli mer effektiva, öka lönsamheten och förbättra konkurrenskraften. Bolaget har hjälpt mer än 100 nordiska företag att förbättra sina verksamheter. Då Capacent arbetar med stor sektormässig bredd ackumuleras gedigen erfarenhet och know-how som kan användas och bidra till viktiga synergier i förändringsarbeten hos befintliga och nya kunder. Bolagets arbetsmetod innefattar att vara direkta, innovativa och pragmatiska, vilket summeras i ledordet ”Management consulting, the Nordic way”. Under 2016 levererade Capacent kundvärde över 5 miljarder.

Managementconsultingbranschen domineras framförallt av större globala konsultbolag, där Capacent särskiljer sig i form av nordisk förankring och hög grad av involvering i kundernas affärer. Med antal anställda överstigande 140 personer fördelat på fyra kontor i Sverige och Finland (samt Island efter senaste förvärvet) kan Capacent tillhandahålla hög grad av kompetens och skräddarsydda projekt, samt ta sig an både större kunder och mindre nischkunder.

Segment och tjänster. Bolaget är uppdelat i segmenten Sverige, Finland och Island, där Sverige står för lejonparten av omsättning och resultat. Bolagets tjänsteutbud återfinns inom en rad varierande områden. Bland dessa kan nämnas förändringsprojekt, operationell utveckling, intäktsoptimering, finansiella tjänster och business intelligence, samt optimering av operativt rörelsekapital. Det sistnämnda är ett av Capacents ledande område som ställer höga krav på mycket god operationell/finansiell kunskap och god marknadskännedom. Gemensamt för tjänsteområdena är präglandet av förändring och anpassning av organisation, styrning och processer i samspel med kundens mål och strategi. Detta möts upp genom Capacents konsultkårs industrikunskap och erfarenhet av att just driva förändringsarbeten.

Marknad och framtid. Efterfrågan på Capacents tjänster drivs av företags jakt på effektivisering och förändringsbehov, vilket enligt bolaget bedöms som ökande framgent. Därtill ökar consulting med fokus på genomförande där Capacent siktar på att ta marknadsandelar och ligga i framkant. Detta ska uppnås genom förstärkt marknadsposition, ökad kommunikation till relevant målgrupp och hög förnyelsegrad i erbjudanden. Ambitionen och de finansiella målen är att växa snabbare än underliggande marknad samt att leverera EBITDA-marginal överstigande 10%.