Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Flaggningsmeddelande Capacent Holding

14:55 / 7 October 2015 Capacent Press release

FLAGGNINGSMEDDELANDE CAPACENT HOLDING

Primelog Holding AB har den 6 oktober 2015 avyttrat 144.637 aktier i Capacent Holding AB (publ) ("Capacent"). Efter avyttringen äger Primelog Holding AB 41.808 aktier, motsvarande 1,58% av aktiekapitalet i Capacent.

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
Telefon: +46 76 001 58 01

Joakim Hörwing, CFO 
joakim.horwing@capacent.se 
Telefon: +46 70 558 53 76

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2015-10-07.pdf

Kort om Bolaget:
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: info@mangold.se

Show as PDF

Show original from Bequoted

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/