Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Capacent Holding undersöker möjligheten att noteras på Nasdaq First North Stockholm

10:59 / 24 August 2015 Capacent Press release

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") har för avsikt att fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv. Bolaget undersöker därför möjligheten att under hösten 2015 genomföra en notering av dess aktier på Nasdaq First North Stockholm.

CAPACENT HOLDING UNDERSÖKER MÖJLIGHETEN ATT NOTERAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH STOCKHOLM

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") har för avsikt att fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv. Bolaget undersöker därför möjligheten att under hösten 2015 genomföra en notering av dess aktier på Nasdaq First North Stockholm.

Bakgrunden till den eventuella noteringen är att bygga vidare på Bolagets redan starka marknadsprofil, samt underlätta tillkommande förvärv. En notering skulle samtidigt möjliggöra att ett långsiktigt incitamentsprogram kan lanseras för nyckelpersoner i Bolaget, genom vilket de anställda köper aktier i Capacent på marknaden för tilldelad kontant bonusutbetalning.

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra sina kunders lönsamhet och kassaflöde. Efterfrågan på Bolagets tjänster ökar och marknadsutsikterna för fortsatt tillväxt är goda. Under 2014 noterade Capacent en tillväxt om 14,6 procent vilket var betydligt högre än den nordiska managementkonsult-marknaden, vars tillväxt för samma period uppgick till 4,7 procent. Med ett brett tjänste-erbjudande och ca 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden.

Edvard Björkenheim, VD på Capacent:
- I förändringsprocessen hjälper Capacent sina kunder att göra faktabaserade vägval, sätta målsättningar och åtgärdsplaner samt att tillsammans med kunden driva verkställandet. Vår kärnaffär är att driva förändring på ett resultatorienterat sätt, och därmed hjälpa företag genom en process som annars kan upplevas som utmanande. Vi vill nu ta nästa steg i bolagets utveckling genom ökad synlighet på marknaden, få en valuta för förvärv och större möjlighet att attrahera och behålla stjärnkonsulter - dessa är viktiga för att vår lönsamma tillväxt ska fortsätta.

Finansiell information:

MSEK Q2 2015 Q2 2014 H1 2015 H1 2014 2014
Omsättning 43,3 37,0 80,4 73,7 138,3
EBITDA 6,0 3,6 9,9 8,5 13,6
EBITDA % 13,9 9,8 12,4 11,6 9,8
Rörelseresultat (EBIT) 5,9 3,5 9,7 8,2 12,9
Rörelsemarginal % 13,6 9,4 12,1 11,1 9,4
Resultat före skatt (EBT) 5,9 3,1 9,5 7,3 11,9
Nettomarginal % 13,6 8,3 11,9 10,0 8,6
Periodens resultat 4,7 2,5 7,7 5,9 9,8


Capacents målsättning är att ha en organisk tillväxt som är högre än marknadens och en EBITDA-marginal som överstiger 10 procent. Utöver detta avser Capacent att fortsatt förvärva tillväxt.

Information om noteringen
Primelog Holding AB (vars huvudägare är 6:e AP-fonden) och A-Com AB väntas avyttra aktier i samband med noteringen av Capacents stamaktier. Övriga ägare avser inte att sälja aktier.

Mangold Fondkommission AB har utsetts till finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB har utsetts till legal rådgivare.  

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
Telefon: +46 76 001 58 01

Joakim Hörwing, CFO
joakim.horwing@capacent.se
Telefon: +46 70 558 53 76

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2015-08-24 Svenska.pdf
Capacent Pressrelease 2015-08-24 English.pdf
Capacent Pressrelease 2015-08-24 Finska.pdf

Kort om bolaget:
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och ca 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Show as PDF

Show original from Bequoted

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/