Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Capacent Holdings aktier är godkända för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 2 oktober 2015

11:16 / 29 September 2015 Capacent Press release

CAPACENT HOLDINGS AKTIER ÄR GODKÄNDA FÖR HANDEL PÅ NASDAQ FIRST NORTH MED FÖRSTA DAG FÖR HANDEL DEN 2 OKTOBER 2015

Den 29 september 2015 godkände Nasdaq OMX Stockholm AB Capacent Holding AB (publ):s ("Capacent" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm ("First North"). Första dag för handel är den 2 oktober 2015 med handelsbeteckningen CAPAC och ISIN-kod SE0007439633. Capacents bolagsbeskrivning publiceras idag på Bolagets hemsida, www.capacent.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
Telefon: +46 76 001 58 01

Joakim Hörwing, CFO  
joakim.horwing@capacent.se  
Telefon: +46 70 558 53 76

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2015-09-29 Svenska.pdf
Capacent Pressrelease 2015-09-29 English.pdf

Kort om Bolaget:
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: info@mangold.se

Show as PDF

Show original from Bequoted

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/