Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Capacent Holding - Delårsrapport Januari - Sept 2016

08:31 / 11 November 2016 Capacent Press release

Jul-Sept 2016

 • Omsättningen för perioden uppgick till 23,6 MSEK, en minskning med 12,6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till -2,5 MSEK (-1,0)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -2,7 MSEK (-1,1)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -2,2 MSEK (-1,0)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,4 SEK (-0,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1,8 MSEK (0,4)

Jan-Sept 2016

 • Omsättningen för perioden uppgick till 104,3 MSEK, en minskning med 2,9 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till 6,4 MSEK (9,0)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 6,1 MSEK (8,6)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 6,6 MSEK (8,5)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,0 SEK (2,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 4,3 MSEK (5,2)
 • Utdelning har utbetalats med 13,2 MSEK (6,0)

CAPACENT HOLDING - DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPT 2016

Jul-Sept 2016

 • Omsättningen för perioden uppgick till 23,6 MSEK, en minskning med 12,6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till -2,5 MSEK (-1,0)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -2,7 MSEK (-1,1)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -2,2 MSEK (-1,0)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,4 SEK (-0,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1,8 MSEK (0,4)

Jan-Sept 2016

 • Omsättningen för perioden uppgick till 104,3 MSEK, en minskning med 2,9 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till 6,4 MSEK (9,0)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 6,1 MSEK (8,6)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 6,6 MSEK (8,5)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,0 SEK (2,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 4,3 MSEK (5,2)
 • Utdelning har utbetalats med 13,2 MSEK (6,0)

VD Edvard Björkenheim kommenterar:
Efterfrågan på den svenska marknaden är alltjämt god och Capacents verksamhet fortsätter att utvecklas med en väl diversifierad kundportfölj.

Det tredje kvartalets omsättning och resultat var lägre jämfört med föregående år. Kvartalet präglades av en ovanligt långsam start efter sommaren i framför allt Sverige. För perioden januari - september är omsättningen 2,9% lägre än samma period föregående år och EBITDA uppgick till 6,4 MSEK (8,9).

Vi på Capacent lever för att vara det konsultbolag som levererar den bästa projektavkastningen för våra kunder. Våra långsiktiga finansiella mål är en omsättningstillväxt högre än marknaden och en EBITDA marginal som överskrider 10%.

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
Telefon: +46 76 001 58 01
 

Robin Paulsson, CFO
robin.paulsson@capacent.se
Telefon: +46 70 750 08 63

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2016-11-11.pdf
Capacent Delarsrapport Q3 2016.pdf

Denna information är sådan information Capacent Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2016 kl 8:30.

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: info@mangold.se

Show as PDF

Show original from Bequoted

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/