Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Rättelse bokslutskommuniké i Capacent Holding AB (publ) januari - december 2016

12:45 / 23 February 2017 Capacent Press release

I bokslutskommuniké som offentliggjordes idag den 23 februari 2017, uppgavs felaktigt belopp avseende föregående års utdelning. Korrekt belopp för utdelning avseende räkenskapsåret 2015 skall vara 5,0 SEK per aktie.

RÄTTELSE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ I CAPACENT HOLDING AB (PUBL) JANUARI - DECEMBER 2016

I bokslutskommuniké som offentliggjordes idag den 23 februari 2017, uppgavs felaktigt belopp avseende föregående års utdelning. Korrekt belopp för utdelning avseende räkenskapsåret 2015 skall vara 5,0 SEK per aktie.

Övriga tabeller och siffror i bokslutskommunikén var korrekta.

En korrigerad version av bokslutskommunikén har offentliggjorts på bolagets hemsida www.capacent.se samt bifogas i detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
Edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO
Robin.paulsson@capacent.se
+46 70 750 08 63

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: info@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2017-02-23.pdf
Capacent Bokslutskommunike 2016.pdf

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat. Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 12.45 CET.

Show as PDF

Show original from Bequoted

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/