Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Capacent Holding - Delårsrapport för januari - mars 2017

08:35 / 10 May 2017 Capacent Press release

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden jan-mars 2017.

CAPACENT HOLDING - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - MARS 2017

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden jan-mars 2017.

Jan-Mars 2017

  • Omsättningen för perioden uppgick till 43,1 MSEK, en ökning med 9,2 procent jämfört med samma period föregående år.
  • EBITDA för perioden uppgick till -0,7 MSEK (4,2)
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till -1,0 MSEK (4,1) 
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till -1,1 MSEK (4,1) 
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,3 SEK (1,1) 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 5,7 MSEK (-0,1)

VD:s kommentar

Q1 2017 representerade en aktiv period med investeringar inför framtiden. Vi satsar mycket både finansiellt och i form av arbetstid på att bygga Capacent långsiktigt. Investeringar som vi förväntar oss ska ge positiv avkastning över tid. Kvartalet var resultatmässigt negativt, vilket är en konsekvens av lägre intäkter till följd av ett stort fokus på långsiktiga investeringar samt temporärt ett lägre antal konsulter i Sverige. Resultatet belastades även av engångskostnader kopplat till investeringarna under kvartalet på ca 3 MSEK.

Förvärvet av Capacent Island blev klart i februari. Transaktionen är betydande för Capacent - den tar oss till en ny nivå i omsättning, ökar antalet anställda med närmare 50% samt utökar vår nordiska närvaro.

Vi har skruvat upp fokus på affärsgenereringen både i Sverige och Finland. Detta tillsammans med att den isländska verksamheten nu utvecklas enligt plan ger oss spännande möjligheter framöver.

Edvard Björkenheim
Koncernchef och Vd

Rapporten i sin helhet bifogas.

2017-05-10

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
Edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO
Robin.paulsson@capacent.se
+46 70 750 08 63

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: info@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2017-05-10.pdf
Capacent Delarsrapport Q1 2017.pdf

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 08.35 CET.

Show as PDF

Show original from Bequoted

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/