Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Förtydligande avseende rapporterad försäljning av aktier i Capacent

15:30 / 23 August 2017 Capacent Press release

FÖRTYDLIGANDE AVSEENDE RAPPORTERAD FÖRSÄLJNING AV AKTIER I CAPACENT

Edvard Björkenheim Vd och koncernchef i Capacent, har den 22 augusti 2017 flyttat om i sitt ägande. Transaktionerna har rapporterats som avyttring på Finansinspektionens hemsida med anledning av den tolkning som har gjorts av nuvarande regelverk. Direkt och indirekt ägande är dock oförändrat till följd av transaktionen.

2017-08-23

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO 
edvard.bjorkenheim@capacent.se
Telefon: +46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO
robin.paulsson@capacent.se
Telefon: +46 70 750 08 63

Denna information är sådan information Capacent Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti, 2017 kl 15.30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2017-08-23.pdf

Kort om bolaget:
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550 E-post: info@mangold.se

Show as PDF

Show original from Bequoted

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/