Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Finska skattemyndigheten meddelar beslut om tillkommande skatt

08:47 / 22 March 2018 Capacent Press release

Den finska skattemyndigheten har i ett beslut meddelat att det avser att höja Capacents skattepliktiga resultat i Finland med sammanlagt 11,3 MSEK avseende åren 2012-2015. Beslutet innebär ett tillkommande skattekrav om totalt 2,9 MSEK.

FINSKA SKATTEMYNDIGHETEN MEDDELAR BESLUT OM TILLKOMMANDE SKATT

Den finska skattemyndigheten har i ett beslut meddelat att det avser att höja Capacents skattepliktiga resultat i Finland med sammanlagt 11,3 MSEK avseende åren 2012-2015. Beslutet innebär ett tillkommande skattekrav om totalt 2,9 MSEK.

Grunden för den finska skattemyndighetens beslut är att den till skillnad från Capacent anser att bolagets interna räntekostnader på lån från Sverige till Finland inte är avdragsgilla. Skattemyndigheten har tidigare granskat och godkänt avdragsrätten för räntorna, men har med anledning av ny praxis gjort en ny granskning och en annan bedömning. Det aktuella skuldförhållandet är avvecklat.

Capacent analyserar för närvarande beslutet i detalj med hjälp av externa rådgivare, varefter ett beslut kommer att tas gällande ett överklagande. Bolaget kommer därför inte att reservera för beloppet i bolagets räkenskaper, utan betraktar det tillsvidare som en eventualförpliktelse som kommer att redovisas i bolagets årsredovisning för 2017.

2018-03-22

Edvard Björkenheim
Koncernchef och Vd

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, Koncernchef och Vd
Edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO
Robin.paulsson@capacent.se
+46 70 750 08 63

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 (0)8 5030 1550

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2018-03-22.pdf

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2018
kl. 08.45 CET.

Show as PDF

Show original from Bequoted

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/