Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Capacent Holding - Delårsrapport för januari - mars 2018

08:35 / 4 May 2018 Capacent Press release

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2018.

 • Januari - Mars 2018
   Omsättningen för perioden uppgick till 64,6 MSEK, en ökning med 49,9 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv ökade omsättningen med 36,0 procent.
 • EBITDA för perioden uppgick till 7,1 MSEK (-0,7)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 6,6 MSEK (-1,0)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 6,4 MSEK (-1,1)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,8 SEK (-0,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 5,3 MSEK (5,7)

CAPACENT HOLDING - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - MARS 2018

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2018.

 • Januari - Mars 2018
   Omsättningen för perioden uppgick till 64,6 MSEK, en ökning med 49,9 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv ökade omsättningen med 36,0 procent.
 • EBITDA för perioden uppgick till 7,1 MSEK (-0,7)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 6,6 MSEK (-1,0)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 6,4 MSEK (-1,1)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,8 SEK (-0,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 5,3 MSEK (5,7)

VD:s kommentar:

Capacent levererar ett starkt Q1 och den positiva utvecklingen har skett i alla länder. Det är tillfredställande att se att omsättning och resultat har överskridit målnivåer under de senaste två kvartalen. Speciellt glädjande är att lönsamheten förbättrats markant.

Affären i Sverige har återgått till normala aktivitetsnivåer. Kundprojekten täcker flera geografiska områden och branscher såsom byggservice, apotek, skogsindustri, spel, media och tillverkning. Vi har fördjupat relationen med flera stora kunder, där vi driver breda förändringsprogram med hög kundbelåtenhet, som genererar nya projektmöjligheter. Under kvartalet har vi genomfört en betydande omorganisering där en ny landschef utnämnts och lokal ledningsgrupp tillsatts. Med denna ändring har största delen av den generationsväxling vi jobbat med de senaste åren slutförts.

Den positiva utvecklingen i den isländska verksamheten fortsätter och samtliga tjänsteområden utvecklades i rätt riktning. Projektvolymen inom den offentliga sektorn har vuxit och vi har tagit en ledande position inom tjänster kopplade till aktuella ämnen som t.ex. Gender Equality - tjänster vi utvärderar exportera till de andra länderna. Det kvarstår arbete för att ta oss till våra målnivåer, men utvecklingen under kvartalet visar att vi är på rätt väg.

I Finland går ekonomin bättre och den allmänna aptiten för att ta sig an utvecklingsprojekt har ökat. Expansionen av erbjudandet mot prissättning och övriga kommersiella frågor fortsätter och vi rekryterar för att möta efterfrågan. Utöver detta har projekt med prestationsbaserade avtal fortsatt utvecklas i rätt riktning, vilken har haft en positiv effekt på kvartalets resultat.

Vårt dotterbolag Dividuals fortsätter att växa och visade svarta siffror. Marginalnivån är lägre i Dividuals affärsmodell, som fortfarande justeras iterativt för att hitta det bästa sättet att tjäna kunden med bästa möjliga resurser och samtidigt växa affären på ett lönsamt sätt.

Capacents verksamhet baserar sig på att leverera värde och utveckling på alla organisatoriska nivåer till våra kunder. Med långa kundrelationer, ett okomplicerat och resultatorienterat arbetssätt samt ett tjänsteutbud som täcker kundernas viktigaste resultatdrivare har vi en stabil plattform att fortsätta växa från. Tillväxten når vi genom att vidareutveckla vårt nuvarande erbjudande och samtidigt addera kompletterande tjänster till plattformen för att stärka vår förmåga att driva förändring. Som exempel på detta kan nämnas att vi startar en search & headhunting verksamhet i Sverige under Q2, vilket är en verksamhet vi redan har på Island.

Vi jobbar nu för att ytterligare förbättra lönsamheten och fortsätter parallellt med det långsiktiga tillväxtarbetet.

Edvard Björkenheim
Koncernchef och Vd

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
Edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO
Robin.paulsson@capacent.se
+46 70 750 08 63

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: info@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2018-05-04.pdf
Capacent Delarsrapport Q1 2018.pdf

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 08.35 CET.

Show as PDF

Show original from Bequoted

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/