Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Capacent ingår avtal om att förvärva ytterligare 4,1 procent i dotterbolaget Capacent ehf på Island

08:30 / 2 January 2019 Capacent Press release

Capacent har den 28 december 2018 signerat ett avtal om att förvärva 4,1 procent av managementkonsultföretaget Capacent ehf ("Capacent Island"). Capacent äger sedan tidigare 62,5 procent av Capacent Island, efter ett förvärv som offentliggjordes den 2 feb 2017. Köpeskillingen baseras på en multipel på fem gånger EBITDA. Säljare är Capacent Island som ägde aktierna efter återköp från tidigare medarbetare som valt att lämna bolaget.

CAPACENT INGÅR AVTAL OM ATT FÖRVÄRVA YTTERLIGARE 4,1 PROCENT I DOTTERBOLAGET CAPACENT EHF PÅ ISLAND

Capacent har den 28 december 2018 signerat ett avtal om att förvärva 4,1 procent av managementkonsultföretaget Capacent ehf ("Capacent Island"). Capacent äger sedan tidigare 62,5 procent av Capacent Island, efter ett förvärv som offentliggjordes den 2 feb 2017. Köpeskillingen baseras på en multipel på fem gånger EBITDA. Säljare är Capacent Island som ägde aktierna efter återköp från tidigare medarbetare som valt att lämna bolaget.

Köpeskillingen betalas kontant och förvärvet förväntas bidra positivt till koncernens resultat per aktie under 2019.

Det utökade ägandet i Capacent Island är en naturlig utveckling av det goda samarbetet som utvecklats sedan det initiala förvärvet genomfördes 2017.

"Capacent Island har utvecklats positivt sedan de blivit en del av Capacent. Vi tror på en positiv affärsutveckling lokalt även framgent och kommer samtidigt fortsätta realisera synergieffekter och tjänsteutbyte inom koncernen", säger Edvard Björkenheim, CEO Capacent AB.

2019-01-02

Rådgivare:
Legal rådgivare till Capacent i samband med förvärvet är Advokatfirman Lindahl.

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
Edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2019-01-02.pdf

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/