Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran föreslås till Capacents styrelse

10:01 / 5 April 2019 Capacent Press release

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå årsstämman omval av styrelseledamöterna Per Granath, Joakim Hörwing, Cecilia Lager och Per Olof Lindholm samt nyval av Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Joakim Hörwing. Det noteras att Håkan Erixon har avböjt omval.

ANNA GERNANDT OCH ILGI EVECAN DURAN FÖRESLÅS TILL CAPACENTS STYRELSE

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå årsstämman omval av styrelseledamöterna Per Granath, Joakim Hörwing, Cecilia Lager och Per Olof Lindholm samt nyval av Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Joakim Hörwing. Det noteras att Håkan Erixon har avböjt omval.

Anna Gernandt
Född 1981

Juris kandidat vid Uppsala universitet.
Magister i entreprenörskap vid Stockholms universitet. 

Anna Gernandt har en 12 årig bakgrund på Google i ett flertal olika befattningar inom marknadsföring, kommunikation, analys, strategi och produkt. Anna har bland annat ansvarat för lanseringen av YouTube i Norden och är idag chef för YouTube i Norra Europa. Hon har även ansvarat för initiativ såsom Women and Diversity på Google i Sverige.

Anna äger inga aktier i Capacent.

Anna Gernandt är att anse, enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Ilgi Evecan Duran
Född 1987 

Koç University examen i företagsekonomi.

Ilgi Evecan Duran arbetar för the Absolut Company som Global Innovation Manager. Hon har tidigare en mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom innovation och marknadsföring inom telekomoperatörer såsom Telia och Turkcell. Ilgi sitter även i styrelsen Stockholm Ministry of Change, TedX Stockholm.

Ilgi äger inga aktier i Capacent.

Ilgi Evecan Duran är att anse, enligt definitionen i Koden, som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

2019-04-05

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO
mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13 

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2019-04-05.pdf

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/