Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran nya styrelseledamöter och Joakim Hörwing ny styrelseordförande i Capacent Holding AB (publ)

15:37 / 7 May 2019 Capacent Press release

På Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") årsstämma valdes idag Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran till nya ledamöter i bolagets styrelse. Årsstämman valde vidare Joakim Hörwing till ny styrelseordförande. I anslutning till årsstämman avtackades Håkan Erixon som fram till årsstämman varit styrelsen ordförande och som hade avböjt omval.

ANNA GERNANDT OCH ILGI EVECAN DURAN NYA STYRELSELEDAMÖTER OCH JOAKIM HÖRWING NY STYRELSEORDFÖRANDE I CAPACENT HOLDING AB (PUBL)

På Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") årsstämma valdes idag Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran till nya ledamöter i bolagets styrelse. Årsstämman valde vidare Joakim Hörwing till ny styrelseordförande. I anslutning till årsstämman avtackades Håkan Erixon som fram till årsstämman varit styrelsen ordförande och som hade avböjt omval.

Capacent är ett bolag som fokuserar på att tillsammans med sina kunder driva omfattande förändringsarbeten och ser i sina olika kunduppdrag ökade inslag av både digitalisering och innovation. "Dessa komponenter kommer vara centrala i att utveckla och skapa konkurrenskraftiga organisationer i framtiden. Anna och Ilgi kompletterar styrelsen med unik kompetens inom dessa områden" förklarar Joakim Hörwing.

"Med Anna och Ilgi ombord kommer det att hjälpa oss att utveckla både vårt kunderbjudande och vår egen organisation" fortsätter Joakim som ser fram mot ett mycket givande samarbete med Anna, Ilgi och de övriga styrelseledamöterna.

I samband med årsstämman avtackades även Håkan Erixon som varit styrelseordförande sedan 2015. "Håkan har varit av mycket stor betydelse för bolagets utveckling genom åren och lett styrelsearbetet på ett mycket professionellt och uppskattat sätt under börsintroduktionen och under tiden som noterat bolag" avslutar Joakim.

Anna Gernandt har en 12 årig bakgrund på Google i ett flertal olika befattningar inom marknadsföring, kommunikation, analys, strategi och produkt. Anna har bland annat ansvarat för lanseringen av YouTube i Norden och är idag chef för YouTube i Norra Europa. Hon har även ansvarat för initiativ såsom Women and Diversity på Google i Sverige.

Ilgi Evecan Duran arbetar för the Absolut Company som Global Innovation Manager. Hon har tidigare en mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom innovation och marknadsföring inom telekomoperatörer såsom Telia och Turkcell. Ilgi sitter även i styrelsen Stockholm Ministry of Change, TedX Stockholm.

2019-05-07

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO
mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2019-05-07.pdf

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/