Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Ledande befattningshavare förvärvar aktier i Capacent Holding

08:15 / 22 May 2019 Capacent Press release

Två ledande befattningshavare i Capacent Holding AB (publ) förvärvar aktier i bolaget.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE FÖRVÄRVAR AKTIER I CAPACENT HOLDING

Två ledande befattningshavare i Capacent Holding AB (publ) förvärvar aktier i bolaget.

Bolagets CFO, Mattias Ek, förvärvade 2019-05-08 2 000 aktier, motsvarande 0,07% av aktiekapitalet. Efter förvärvet äger Mattias 2 000 aktier samt 7 500 teckningsoptioner.

Bolagets CEO, Edvard Björkenheim, förvärvade 2019-05-20 3 000 aktier, motsvarande 0,11% av aktiekapitalet. Efter förvärvet äger Edvard 244 710 aktier.

2019-05-22

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO
mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
CA@mangold.se
+46 8 5030 1550

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2019-05-22.pdf

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/