Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Capacent Holding AB (publ) - Årsredovisning för 2020 har publicerats

08:35 / 12 April 2021 Capacent Press release

CAPACENT HOLDING AB (PUBL) - ÅRSREDOVISNING FÖR 2020 HAR PUBLICERATS

Årsredovisningen finns att tillgå i sin helhet på:

http://investor.capacent.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Capacent Holding ABs årsstämma hålls den 6 maj.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2012-04-12.pdf
Capacent-Arsredovisning-2020.pdf

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 80 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/