Kalender & Ägare

Capacent

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 20 feb 2018
Delårsrapport Q1 14 maj 2018
Delårsrapport Q2 15 aug 2018
Delårsrapport Q3 14 nov 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-12-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Nordnet Pensionsförsäkring 22,7 % 22,7 %
Hendrik Trepp 12,8 % 12,8 %
Per Granath 10,8 % 10,8 %
Avanza Pension 10,1 % 10,1 %
Thomas Lundström 8,0 % 8,0 %
Edvard Björkenheim 6,3 % 6,3 %
Björnån Holding AB 4,0 % 4,0 %
Livförsäkringsbolaget Skandia 3,4 % 3,4 %
Jonas Jonsson 2,2 % 2,2 %
Pbeck AB 1,9 % 1,9 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.