Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - juni 1998

16:57 / 24 August 1998 Catella Press release

Delårsrapport januari - juni 1998 * Rörelseintäkterna ökade med 19 procent till 425,7 Mkr (357,5). * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 46,6 Mkr (43,0). * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,4 Mkr (36,6). I resultatet ingår beräknad avvecklingskostnad för verksamheten i USA, vilken belastar resultatet med 6,9 Mkr såsom jämförelsestörande post. * Observer Media Intelligence och SMG Consulting har utvecklats positivt medan effekterna av den tidigare fusionen inom Sifo Research & Consulting liksom en svag början på året i den norska verksamheten har belastat resultatet. * Resultatet efter finansiella poster, exklusive jämförelsestörande poster, förväntas för helåret 1998 bli något lägre än för 1997 (78,1 Mkr). Den fullständiga rapporten med tabeller finns att ladda ner från http://www.bit.se