Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Ny organisation i Scribona Computer Products

09:32 / 25 September 1998 Catella Press release

Ny organisation i Scribona Computer Products - Ökat fokus på förädlad verksamhet och sortimentsstruktur Scribonas division för distribution av produkter och lösningar inom data, Scribona Computer Products, har under 1998 arbetat med en förändrings-process som nu resulterat i en ny organisation. Under våren gjordes flera betydande förvärv som stödjer divisionens nya strategi. "Den marknad vi befinner oss på är utsatt för mycket hård konkurrens. För att vi ska stärka vår marknadsledande position och nå högre lönsamhet krävs att vi förnyar oss. Vår strategi är mycket tydlig, nämligen att fokusera på sortimentsstruktur och värdeadderande distribution. Detta gör vi genom att ständigt ha rätt sortiment och inom detta erbjuda våra kunder maximal tillgänglighet samt komplett och uppdaterad information. Vi blir mer attrak- tiva för leverantörer och kunder och kan därigenom öka både omsättning och resultat", säger Lars Palm, VD i Scribona Computer Products. Nytt koncept I den nya organisationen blir Scribona Computer Products mera produkt- och leverantörsfokuserat. Det skapas tre olika verksamhetsområden: Volymdistribution, specialdistribution samt värdeadderande distribution. Inom volymdistribution samlas enheter kring leverantörerna. I kategorin specialdistribution organiseras enheter efter produktgrupper. Värdeadde-rande distribution sker genom Scribona-ägda bolag med djup kompetens inom bland annat nätverk, system-mjukvara och datorer (arbetsstationer och servrar). Syftet är att leverera mer kunskapsintensiva lösningar. Dessutom blir Scribona Computer Products en mer attraktiv distributör för leverantörerna eftersom fokus kommer att ägnas var och en av dem i separata enheter. "Detta är en offensiv satsning. Med det nya konceptet kommer vår kunskap om leverantörerna och deras produkter att bli ännu bättre vilket gör vårt kunderbjudande starkare. Med detta tar vi ytterligare ett steg på värdeför- ädlingskedjan. Dessa förändringar kommer att leda till såväl ökad försäljning som högre lönsamhet", säger Lars Palm. Effekter Förändringarna träder i kraft från och med nu och väntas påverka resultatet från och med första kvartalet nästa år. Effekten under 1999 beräknas till 30- 50 Mkr i förbättrat resultat. "En effekt av den nya organisationen är att vi kommer att öka andelen värdeadderande verksamhet. Tillsammans med de förvärv som gjordes i våras av Routers AS i Norge och Instru Data Oy i Finland stärker vi vår marknadsledande position i Norden inklusive Baltikum. Genom Instru Data Oy har vi dessutom etablerat oss i Ryssland, en långsiktigt strategiskt viktig marknad", säger Lars Palm. Vad säger kunder och leverantörer? Förutom förbättringar av resultatet leder Scribona Computer Products nya arbetssätt till förbättringar för såväl kunder som leverantörer. "Vi välkomnar Scribonas initiativ. För att kunna leverera totallösningar till våra kunder krävs det att distributören har kunskap och förståelse om våra produkter. I en marknad som förändras mycket snabbt ökar dessutom kraven på distributörens kompetens för att kunna leverera värdeadderande lösningar. Vi ser därför Scribonas nya organisation som strategiskt riktig", säger Urban Nordström, direktör för IBM:s externa kanaler i Norden. IBM är leverantör till Scribona Computer Products. "Snabbare produktlivscykler och ett mer komplext utbud ställer högre krav på våra leverantörer. De måste vara fokuserade på enskilda producenter och produkter för att kunna ge snabba besked och kvalitativa råd. Därför är vi positiva till den förändring som Scribona Computer Products nu genomför. Större kunskap hos vår leverantör innebär att vi i vår tur kan leverera högre kvalitet till våra kunder. Kedjan blir helt enkelt starkare", säger Arne Lantz, VD, Merkantildata Systemintegration Stockholm, som är kund till Scribona Computer Products. Scribona Computer Products är Nordens ledande distributör av produkter och lösningar inom data. Företaget levererar idag till ca 5.000 återförsäljare i hela Norden. Scribona Computer Products ingår i Scribona AB som är noterat på Stockholms Fondbörs. För ytterligare information, kontakta: Lars Palm, VD i Scribona Computer Products, 08-734 37 10