Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona på offensiven

11:27 / 14 December 1999 Catella Press release

Scribona på offensiven Scribona Solutions, som verkar inom värdeadderande distribution av IT- infrastruktur, förvärvar från WM-data i Norge distributionsverksamheten avseende IBM Unix/RS6000 och IBM Storage. Scribona är Nordens ledande aktör inom handel med IT-produkter där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e-handelssystem, op- timerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras från och med årsskiftet i tre nya affärsområden: * Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT-infrastruktur * Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter * Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken Den nya strukturen ger förutsättningar för lönsam tillväxt och en effekti- vare utveckling och användning av koncernens infrastruktur. Scribona Solutions tar i och med affären med WM-data ett viktigt och pla- nerat steg i Norge i sin strävan att bli den ledande nordiska aktören inom distribution av avancerad IT-infrastruktur. Området IT-infrastruktur kom- mer att ha en mycket hög tillväxt med goda marginaler under kommande år. För att nå framgång inom detta område krävs ledande produkter och spjut- spetskompetens inom framför allt servers, nätverk och datalagring och hur dessa produkter löser kundens behov. "Detta är vårt huvudsatsningsområde och vi är mycket tillfreds med att vi nu kan addera ytterligare ledande IBM produkter och viktig kompetens från WM-data till vår norska verksamhet" säger Örjan Håkanson, VD och kon- cernchef i Scribona. "Vår strävan är att från nuvarande nivå, 1,1 miljar- der kronor, expandera både via stark organisk tillväxt och via förvärv. Vi räknar med en expansion inom Scribona Solutions på upp mot 50% per år un- der de närmaste åren", fortsätter Håkanson. "Vi kommer i och med detta förvärv att mer än fördubbla Scribona Solu- tions försäljning i Norge, från ca 100 MNOK till ca 200 MNOK, samtidigt som förvärvet icke oväsentligt stärker Scribona Solutions Norges margi- nal", säger Lars Palm vice VD i Scribona och tillika huvudansvarig för affärsområdet Scribona Solutions. Scribona Solutions är redan i dag Nor- dens största värdeadderande distributör av IBMs tunga serversortiment, AS400, NetFinity och RS6000. Dock har Unix/RS6000 saknats i den norska verksamheten. Avtalet innebär att WM-data förbinder sig att under en tre- årsperiod köpa RS6000 och IBM Storage-produkterna exklusivt från Scribona Solutions. "WM-data har beslutat att förstärka sin verksamhet i Norge mot konsulting och systemintegration och finner det naturligt att sälja distribu- tionsverksamheten av RS6000 och IBM Storage till en helt oberoende värde- adderande distributör som Scribona och inte minst tack vare den målmedvet- na satsning Scribona gör inom affärsområdet Scribona Solutions", säger Gustaf Malmros för WM-data. För ytterligare information, kontakta: Lars Palm, vice Verkställande direktör i Scribona, tel 08-734 37 10 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/14/19991214BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/14/19991214BIT00290/bit0002.pdf

Show as PDF