Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona satsar på trådlös kommunikation

08:36 / 29 December 1999 Catella Press release

Scribona satsar på trådlös kommunikation Scribona Solutions, som verkar inom värdeadderande distribution av IT- infrastruktur, förvärvar Hardgroup Oy i Finland. Hardgroup Oy, som beräknas nå en omsättning år 2000 på cirka 20 MFIM, levererar lösningar baserade på trådlös kommunikation för logistikhantering inom handel och industri. Hardgroup har de ledande ERP-leverantörerna som samarbetspartners. Scribona Solutions förstärker via detta förvärv sin spetskompetens inom nätverk. Förvärvet, tillsammans med det nyss ingångna distributionsavtalet med Nokia angående WAP-serverprodukter i Finland, öppnar för nya möjligheter till partnerskap med de ledande applikationsleverantörerna. Detta är ytterligare ett steg i strävan för Scribona Solutions att bli den ledande nordiska aktören inom distribution av avancerad IT-infrastruktur. Området IT-infrastruktur förväntas ha en mycket hög tillväxt med goda marginaler under kommande år. För att nå framgång inom detta område krävs ledande produkter och spjutspetskompetens inom framför allt servers, nätverk och datalagring och hur dessa produkter löser kundens behov. "I och med detta förvärv får vi nu tillgång till unik kompetens, nya centrala kund- och leverantörsrelationer och en lönsam verksamhet inom vårt huvudsatsningsområde, IT-infrastruktur", säger Örjan Håkanson, VD och koncernchef i Scribona. "Vår strävan är att expandera inom Scribona Solutions både via organisk tillväxt och via förvärv med upp mot 40% per år under de närmaste åren", fortsätter Håkanson. "Detta förvärv medför dessutom möjligheter att utöka Hardgroup Oy:s kunderbjudande med Scribona Solutions starka produkt- och serviceutbud i Finland samt ger en god bas för vidare expansion in på övriga nordiska marknader", säger Lars Palm, vVD i Scribona och ansvarig för affärsområdet Scribona Solutions. "Genom våra nya ägare kan vi genast tillföra tung kompetens till våra kunder i form av underhåll och traditionell IT-infrastruktur och dessutom svara upp mot våra leverantörers önskan att expandera i Norden", säger Markku Vilpponen, VD för Hardgroup Oy. Fakta om Scribona Scribona är Nordens ledande aktör inom handel med IT-produkter där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e-handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärsområden: * Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT-infrastruktur * Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter * Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Lars Palm, vice Verkställande direktör i Scribona, tel 08-734 37 10, mobil 0706-26 30 60 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/29/19991229BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/29/19991229BIT00030/bit0002.pdf

Show as PDF