Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - mars 1999

12:00 / 23 April 1999 Catella Press release

Delårsrapport januari - mars 1999 ·Avmattning i efterfrågan både för persondatorprodukter och för produkter inom dokumenthantering. ·Försäljningen ökade med 8% till 2.119 Mkr (1.959) ·Rörelseresultatet före finansnetto uppgick till 21 Mkr (201). I föregående års resultat ingick resultat av avyttringar med 170 Mkr. ·Det nya affärskonceptet för Scribona Computer Products har medfört fortsatta förbättringar av bruttomarginalen. Koncernstruktur Efter den genomförda renodlingen under 1998 består Scribona av två affärsområ-den, vardera innehållande två divisioner. Affärsområdet Dataprodukter innehåller distributionsverksamheten i Scribona Computer Products och agenturrörelsen i Toshiba PC. Affärsområdet Kontorsmaskiner innehåller de båda agenturrörelserna Scribona Office Machines och Carl Lamm med sina respektive vertikalt integre-rade försäljningskanaler för Toshibas respektive Ricohs produkter inom doku-menthantering. Samtliga divisioner arbetar på nordisk basis, förutom Carl Lamm som är en svensk verksamhet. Scribona Computer Products bedriver dessutom verksamhet i Baltikum och i St. Petersburgområdet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/1999/04/23/20040707BIT20360/wkr0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF