Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Nytt verksamhetsområde bildas - Scribona skapar utrymme för ökad marginal

11:52 / 17 August 1999 Catella Press release

Nytt verksamhetsområde bildas - Scribona skapar utrymme för ökad marginal Scribona Computer Products nya affärskoncept, med fokus på volym- respektive värdeadderande distribution, som infördes förra hösten har utvecklats väl. Genom att nu samla den snabbt växande verksamheten inom värdeadderande distribution under en ledning och ett namn tar Scribona Computer Products ytterligare ett steg mot ökad marginal och förbättrad lönsamhet. Scribona Computer Products, Scribonas största division, är idag Nordens ledande distributör av produkter och lösningar inom IT-området. Nu förstärker bolaget sin organisation och går mot ytterligare specialisering och kundfokus. Den hittills-varande verksamheten delas in i de tre verksamhetsområdena; Volymdistribution, Specialdistribution samt Värdeadderande distribution, det senare samlas under ett nytt gemensamt namn, Connectus. -Bildandet av Connectus är ett led i en ökad fokusering på värdeadderande tjänsteutveckling. Genom att addera ett tjänste- och kunskapskoncept kan vi få ett attraktivt utrymme att öka marginalen på våra produkter och tjänster, säger Lars Palm, VD för Scribona Computer Products. Det nya Connectus har i starten en försäljning på ca 1,3 mrd SEK och avses få en kraftig tillväxt, både organiskt och genom förvärv. -Med den nya organisationen inom Scribona Computer Products kommer vi högre upp i värdekedjan och skapar samtidigt ett konkurrenskraftigare Scribona, moti-verar Scribonas VD Örjan Håkanson. Chef för Connectus blir Dan Högström, för närvarande chef för Instru Data Oy i Finland, den största enheten inom Scribona Computer Products värdeadderande verksamhet. Scribonas kärnverksamhet är distribution av dataprodukter och högteknologisk kontorsutrustning med relaterade tjänster till företagsmarknaden i Norden och Baltikum. Koncernen består av de två affärsområdena Dataprodukter och Kontorsmaskiner som är organiserade i divisionerna Scribona Computer Products och Toshiba PC, respektive Scribona Office Machines och Carl Lamm. Scribona omsätter 9 mrd kronor och har 1.400 anställda. Scribona Computer Products är Nordens ledande distributör av produkter och lösningar inom IT-området. Företaget levererar idag till ca 6000 återförsäljare i Norden, Baltikum och nordvästra Ryssland. Idag orderläggs 30%, motsvarande 2,5 mrd kronor, av försäljningen elektroniskt, vilket gör Scribona Computer Products till Nordens ledande nät (e-) handelsföretag. För ytterligare information kontakta: Örjan Håkanson, Verkställande direktör, Scribona AB, tel 08-734 35 76 Lars Palm, Verkställande direktör, Scribona Computer Products, tel: 08-734 37 10 Scribonas pressmeddelanden finns även tillgängliga på http://www.scribona.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/17/19990817BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/17/19990817BIT00210/bit0002.pdf

Show as PDF