Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Samarbetet med Alfaskop ett naturligt och viktigt steg i Scribonas nya strategi

09:36 / 2 February 2000 Catella Press release

Samarbetet med Alfaskop ett naturligt och viktigt steg i Scribonas nya strategi Det idag annonserade samarbetet med Alfaskop, och de nyligen genomförda tre förvärven inom affärsområdet Scribona Solutions, är viktiga steg i genomförandet av Scribonas nya strategi och bidrar till väsentligt förbättrad lönsamhet. Samarbetet med Alfaskop "Det strategiska samarbetet med Alfaskop är av stor betydelse för utvecklingen av vårt affärsområde Scribona Distribution", säger Örjan Håkanson, VD och koncernchef i Scribona. "Vår ambition inom detta affärsområde är att vara ledande volymdistri-butör i Norden av IT- produkter. Den integration av produktförsörjningen mellan återförsäljare och distributör som samarbetet med Alfaskop innebär, är ett led i en fortlöpande effektivisering av distributionskanalen som kommer att få efterföljare på många håll. I denna strukturförändring kommer Scribona Distribution att ha en fram-trädande roll, som av en av Nordens ledande IT-distributörer", fortsätter Håkanson. Scribona Distribution får genom detta samarbete en tillkommande årlig försäljning på cirka 1,2 miljarder kronor och en väsentligt förbättrad rörelsemarginal. "Detta medför ökade marknadsandelar och en förstärkt position hos våra leverantörer", säger Lars Palm, vVD i Scribona och ansvarig för affärsområdet Scribona Distribution. "Vi får också en närmare relation med slutkunden, som genom vår marknadsledande e- handelslösning erbjuds väsentligt förbättrad service i form av on-line information om priser, tillgänglighet m.m. samt en användarvänlig orderläggning", säger Palm. Förvärvsledd expansion inom Scribona Solutions I Scribonas nya strategi ingår en stor satsning på en delvis förvärvsledd expansion inom affärsområdet Scribona Solutions. Detta affärsområde verkar på den snabbast växande IT-marknaden, IT-infrastruktur. Scribona aviserade, vid presentationen av det nya Scribona på en kapitalmarknadsdag i december förra året, flera förvärv inom en nära framtid. Redan under december har tre förvärv genomförts, som inordnats i Scribona Solutions. De har en samlad årlig omsättning på närmare 350 milljoner kronor, vilket innebär en ökning av affärsområdets försäljning med drygt 30%. Förvärven avser övertagande eller förvärv av: * WM-datas distributionsverksamhet av IBM Unix-servers och IBM datalagrings-utrustning i Norge. * Intentias hela hårdvaruverksamhet i Norden. * Hardgroup OY i Finland, ett företag specialiserat på trådlös kommunikation inom nätverksområdet. "I och med dessa förvärv får vi tillgång till unik kompetens och en utökad kundbas. Förvärven stärker och fördjupar vidare relationerna med våra viktigaste leverantörer", säger Lars Palm, ansvarig för affärsområdet Scribona Solutions. "Förvärven bidrar redan från år 2000 till en betydligt förbättrad lönsamhet för detta affärsområde", fortsätter Palm. "Den senaste tidens förvärv och expansion inom affärsområdena Scribona Solutions och Scribona Distribution stärker Scribonas position som ledande aktör på IT-marknaden i Norden", säger Scribonas VD Örjan Håkanson. "De bidrar i väsentlig grad till att förbättra lönsamheten och ger redan år 2000 positiva bidrag till Scribonas vinst per aktie", avslutar Håkanson. Fakta om Scribona Scribona är Nordens ledande aktör inom handel med IT-produkter där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e-handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärsområden: * Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT-infrastruktur * Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter * Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Örjan Håkanson, VD och koncernchef i Scribona, tel 08-734 35 76 Lars Palm, vVD i Scribona, tel 08-734 37 10 Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.scribona.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/02/20000202BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/02/20000202BIT00150/bit0002.pdf

Show as PDF