Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona fullföljer erbjudandet om förvärv av PC LAN och emitterar 16,8 miljoner B-aktier

14:05 / 24 April 2001 Catella Press release

Scribona fullföljer erbjudandet om förvärv av PC LAN och emitterar 16,8 miljoner B-aktier Aktieägare som sammanlagt representerar 95,4 procent av aktierna i PC LAN ASA har accepterat Scribona ABs offentliga erbjudande om förvärv av samtliga ute-stående aktier i PC LAN. I samband med det offentliga erbjudandet sändes ett förvärvsmeddelande till det norska Närings- och handelsdepartementet. Hand-läggningstiden avseende förvärvet har löpt ut utan åtgärd från departementet och Scribonas förvärv av PC LAN är därmed godkänt. Alla villkor för det offentliga erbjudandet är därmed uppfyllda och Scribonas styrelse har idag beslutat att fullfölja erbjudandet. I enlighet med bemyndigandet från extra bolagsstämma den 28 februari 2001, emitterar Scribona 16.821.980 B-aktier i Scribona som ersättning för de PC LAN-aktier som förvärvats genom det frivilliga erbjudandet. De nya B- aktierna kommer att vara tillgängliga på de nya aktieägarnas VPS-konton inom 14 dagar från dagens datum. Scribona har ansökt om notering (sekundärnotering) av bolagets B-aktier vid Oslobörsen. Ansökan förväntas bli behandlad av styrelsen för Oslobörsen den 25 april 2001. Första noteringsdag för B-aktierna förväntas bli dagen efter det att aktierna finns registrerade på de nya aktieägarnas VPS-konton. I och med fullföljandet av det frivilliga erbjudandet har Scribona förvärvat så många aktier i PC LAN (95,4 procent av aktierna och rösterna) att budplikt har inträtt avseende övriga aktier i PC LAN. Scribonas styrelse beslöt idag att lämna ett pliktigt erbjudande till de övriga aktieägarna i PC LAN i enlighet med den norska lagen om värde pappershandel. Erbjudandet kommer, så snart det är praktiskt möjligt, att offentliggöras genom ett erbjudandeprospekt. Scribonas styrelse beslöt idag också att tvångsinlösa övriga aktier i PC LAN med stöd av § 4-25 i den norska aktiebolags-lagen i samband med det pliktiga erbjudandet. Beslutet om tvångsinlösen beräknas träda ikraft samtidigt som det pliktiga erbjudandet inleds och kommer att behandlas i samma erbjudandeprospekt. Närmare information kommer att lämnas genom pressmeddelande före eller i samband med offentliggörandet av erbjudandeprospektet för det pliktiga erbjudandet och tvångsinlösen. Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör av IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärs- områden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT- infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, VD i Scribona, tel 08-734 35 76 Anders Bley, vVD i Scribona, tel 08-734 35 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/24/20010424BIT01020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/24/20010424BIT01020/bit0001.pdf

Show as PDF