Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona har mottagit accepter för totalt 95,4% av de utestående aktierna i PC LAN ASA

11:53 / 6 April 2001 Catella Press release

Scribona har mottagit accepter för totalt 95,4% av de utestående aktierna i PC LAN ASA I enlighet med Scribona AB:s frivilliga erbjudande om förvärv av alla utestående aktier i PC LAN ASA, har Scribona mottagit accepter för totalt 68.886.078 aktier, motsvarande en ägarandel på 95,4% av de utestående aktierna i PC LAN. Detta är det slutliga antal av VPS registrerade accepter som Scribona mottagit i det frivilliga erbjudandet, inklusive förlängning, som löpte ut fredagen den 30 mars 2001, kl 16.00 (norsk tid). Förvärvstillstånd från norska Närings- och handelsdepartementet är det enda villkor som kvarstår i det frivilliga erbjudandet om förvärv av alla utestående aktier i PC LAN. Närings- och handelsdepartementet påbörjade sin hand-läggning av näringsansökan den 21 mars 2001. Handläggningstiden är 30 dagar. Scribona förväntar sig således ett svar från Närings- och handels-departementet senast den 20 april 2001. Efter godkännandet från Närings- och handelsdepartementet kommer Scribona att omedelbart förklara det frivilliga erbjudandet ovillkorat och emittera Scribona B-aktier i utbyte mot PC LAN-aktier. De nya Scribona B-aktierna beräknas vara emitterade och distribuerade till PC LAN:s aktieägare senast 14 dagar efter att det frivilliga erbjudandet förklarats ovillkorat. Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör av IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärs- områden: * Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT- infrastruktur * Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter * Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, VD i Scribona, tel 08-734 35 76 Anders Bley, vVD i Scribona, tel 08-734 35 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/06/20010406BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/06/20010406BIT00380/bit0001.pdf

Show as PDF