Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Med anledning av Alfaskops konkurs; Scribona fortsätter att produktförsörja Alfaskops kunder med PC-produkter

20:04 / 20 September 2001 Catella Press release

Med anledning av Alfaskops konkurs; Scribona fortsätter att produktförsörja Alfaskops kunder med PC- produkter * Alfaskops PC-produktkunder påverkas inte av att Alfaskop lämnat in konkursansökan då Scribona fortsatt hanterar logistik och kundtjänst. * Som en konsekvens av konkursen i Alfaskop åsamkas Scribona en kundförlust på 13 Mkr. Detta belopp har dock reserverats under tidigare kvartal och kommer således inte belasta resultatet innevarande eller kommande kvartal. Vid eventuella konkurser i Alfaskops dotterbolag kommer cirka 4 Mkr att behöva reserveras för osäkra fordringar. * Beroende på Scribonas möjligheter att säkerställa fortsättning av den outsourcingaffär som gjordes med Alfaskop i februari 2000, kan det per den 31 augusti bokförda goodwillbeloppet på 50,8 Mkr behöva omvärderas i innevarande kvartal. * Hur Scribonas framtida försäljningsvolym till Alfaskops kunder kommer att påverkas är beroende av vilken framtida samarbetslösning som väljs. Scribona har sedan februari 2000 ansvarat för Alfaskops logistik, vilket innebär att Scribona hanterar produkter, logistik, kundtjänst- och innesäljfunktion. Scribona levererar och fakturerar produkter till Alfaskops kunder, vilket säkerställer kontinuitet i produktförsörjning och kundrelation. Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör av IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärs- områden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT- infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT- produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Anders Bley, vice Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/20/20010920BIT00930/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/20/20010920BIT00930/bit0001.pdf

Show as PDF