Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Valberedning inför extra bolagsstämma i Scribona AB 16 december 2005

11:43 / 8 December 2005 Catella Press release

Med anledning av de ägarförändringar som nyligen skett i Scribona, har följande valberedning utsetts att förbereda ett förslag till styrelse inför den extra inkallade bolagsstämman den 16 december 2005. Valberedningen består av representanter från de fyra största ägarna.

Valberedning:

Peter Ekelund, Nove Capital Master Fund Ltd. David Marcus, M2 Capital Master Fund Ltd. Åke Smids, Östersjöstiftelsen Skuli Valberg, Straumur-Burdarás Investment Bank HF

Valberedningen representerar tillsammans cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.scribona.se, under rubriken Bolagsstämma.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Scribonas valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: eller på adress: Scribona AB, Att: Valberedningen, Box 1374, 171 27 Solna.

Fakta om Scribona Scribona är en av Nordens ledande leverantörer av produkter och lösningar för informationshantering. Scribona-koncernens verksamhet organiseras i två affärsområden: • Scribona – försäljning och distribution av it-produkter • Carl Lamm – kompletta lösningar inom dokumenthantering För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Sundbybergsvägen 1, Box 1374, 171 27 SOLNA, telefon 08-734 34 00. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF