Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - mars 2005 för Scribona-koncernen

12:22 / 28 April 2005 Catella Press release

· Intäkterna under första kvartalet uppgick till 2,706 Mkr (3.203). Intäkterna för jämförbara enheter och till oförändrade valutakurser minskade med 10% under kvartalet.

· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 6 Mkr (43) och resultat efter skatt till 0 Mkr (29). Rörelseresultatet föregående år inkluderade nettoresultatet från försäljningen av divisionen Toshiba Document Solutions med 40 Mkr.

· Resultat per aktie blev 0,00 kr (0,57).

· Affärsområde Scribona gjorde, trots pressad prisnivå och minskad omsättning, en marginell resultatförbättring jämfört med föregående år.

· Affärsområde Carl Lamm har ytterligare förstärkt sin marknadsposition med bibehållen resultatnivå.

För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88

Show as PDF