Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Lednings- och organisationsförändringar i Scribonas danska verksamhet

10:29 / 22 August 2005 Catella Press release

Scribona har utsett Lars Götzsche till ny chef för Scribona Danmark A/S. Samtidigt genomförs rationaliseringar i den danska verksamheten som innebär att förhandlingar inleds om uppsägning av ett 20-tal medarbetare.

Den 1 augusti tillträdde Lars Götzsche som ny chef för Scribona Danmark A/S. Lars kommer närmast från Toshiba Europe GmbH, där han med Düsseldorf som bas varit General Manager för Toshibas distribution av notebooks i Norden, Europa, Ryssland/CIS, Mellanöstern och Afrika.

- Med sin bakgrund i it-kanalen och kunskap om försäljning till återförsäljare är jag övertygad om att Lars starkt kan bidraga till att vi kan öka våra försäljningsvolymer och stärka vår position i Danmark, kommenterar Tom Ekevall Larsen, VD och koncernchef.

- Scribonas danska verksamhet redovisar fortsatt förluster trots tidigare genomförda åtgärdsprogram. Därför måste vi ytterligare sänka våra kostnader för att säkerställa en lönsam verksamhet, säger Lars Götzsche, VD för Scribona Danmark A/S.

- Idag kommer därför varsel att läggas och förhandlingar inledas om att minska antalet medarbetare ned till drygt 80 anställda. För att möjliggöra detta måste vi bättre utnyttja våra gemensamma nordiska resurser och låta den lokala danska verksamheten fokusera på försäljning och kundkontakt. Mitt mål är att Scribona ska återta positionen som den ledande it-distributören på den danska marknaden, säger Lars Götzsche.

För ytterligare information, kontakta:

Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och koncernchef, telefon +46 (0)8 734 36 50 Lars Götzsche, Verkställande direktör i Scribona Danmark A/S, telefon +45 3823 7250

Fakta om Scribona Scribona är en av Nordens ledande leverantörer av produkter och lösningar för informationshantering. Scribona-koncernens verksamhet organiseras i två affärsområden: · Scribona – försäljning och distribution av it-produkter · Carl Lamm – kompletta lösningar inom dokumenthantering För mer information, se www.scribona.se

Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF