Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona tecknar distributionsavtal med den kanadensiska säkerhetsleverantören BorderWare

12:52 / 16 September 2005 Catella Press release

Scribona har tecknat avtal med den kanadensiska säkerhetsleverantören BorderWare om försäljning av BorderWares hela produktsortiment, med MXtreme Mail Firewall som bas. I ett första steg avser avtalet den svenska marknaden.

Med BorderWares MXtreme Mail Firewall kan företag och organisationer få överblick och kontroll över mail och filer som passerar in och ut genom sitt mailsystem. MXtreme Mail Firewall stoppar effektivt spam, virus och attacker som kommer utfrån, samtidigt som lösningen säkerställer att policies för utgående mail efterlevs och att konfidentiell information och intellektuella tillgångar effektivt skyddas.

”Detta samarbete ger Scribona ett ännu starkare erbjudande inom produktområde Kommunikation och Säkerhet samtidigt som vi ytterligare stärker vår position som den ledande distributören av produkter för nätverkssäkerhet” säger Mats Säfström, ansvarig för Scribona på den svenska marknaden.

”BorderWare har valt Scribona som sin nya distributör i Sverige framför allt för deras kompetens inom säkerhet och kommunikation, samt deras förmåga att nå en bred bas av fokuserade återförsäljare. Scribonas position som ledande distributör på den svenska marknaden gör också att vi är övertygade om att Scribona kommer att kunna hjälpa oss att öka vår marknadsandel och förstärka vårt namn på den nordiska marknaden”, säger Tord Fransson, Director Northern Europe.

För ytterligare information, kontakta:

Scribona Mats Säfström, Country Manager för Scribona i Sverige, telefon +46 8 734 48 65 Tomas Guldbäck, produktansvarig Kommunikation och Säkerhet, telefon +46 8 734 39 81

BorderWare Technologies Inc Tord Fransson, Director Northern Europe, telefon +46 8 570 177 77    Fakta om Scribona Scribona är en av Nordens ledande leverantörer av produkter och lösningar för informationshantering. Scribona-koncernens verksamhet organiseras i två affärsområden: • Scribona – försäljning och distribution av it-produkter • Carl Lamm – kompletta lösningar inom dokumenthantering För mer information, se www.scribona.se

Om BorderWare BorderWare Technologies har sedan 1994 säkrat organisationers Internetförbindelser genom generella och specifika applikationsbrandväggar. Produkterna minimerar risker och hot från till exempel hackerintrång, spam och virus som är associerade med Internetkommunikation. För mer information, se www.borderware.com

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF