Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Valberedning inför bolagsstämma 2006

09:09 / 30 September 2005 Catella Press release

Till ledamöter i Scribonas valberedning har utsetts:

Carl Backman, Bure Equity AB Ragnar Thorisson, Burdarás HF Ulf Hedlund, Svolder AB Åke Smids, Östersjöstiftelsen

Valberedningen representerar tillsammans cirka 41 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om kretsen av de till röstetalet största aktieägarna väsentligt ändras under innevarande år kommer valberedningens sammansättning förändras för att reflektera detta.

Scribonas bolagsstämma hålls den 30 mars 2006 kl 15.00. Plats meddelas senare.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.scribona.se, under rubriken Bolagsstämma.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Scribonas valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: eller på adress: Scribona AB, Att: Valberedningen, Box 1374, 171 27 Solna.

Fakta om Scribona Scribona är en av Nordens ledande leverantörer av produkter och lösningar för informationshantering. Scribona-koncernens verksamhet organiseras i två affärsområden: • Scribona – försäljning och distribution av it-produkter • Carl Lamm – kompletta lösningar inom dokumenthantering För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Sundbybergsvägen 1, Box 1374, 171 27 SOLNA, telefon 08-734 34 00. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF