Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Offentliggörande av tilläggsprospekt

13:47 / 14 November 2006 Catella Press release

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA Företrädesemissionen riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Scribona har idag offentliggjort ett tillägg till tidigare offentliggjort prospekt avseende nyemission i Scribona. Prospekttillägget innehåller delårsrapporten, för perioden 1 januari 2006 – 30 september 2006, som offentliggjordes den 13 november 2006 och finns tillgängligt på Scribonas websida, www.scribona.se, samt på Handelsbankens websida www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden.

För ytterligare information, kontakta:

Scribona AB Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88    Fakta om Scribona Scribona är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsumentprodukter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Danmark, Finland och Norge. För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF