Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Nytt datum för Scribonas bokslutskommuniké

13:50 / 24 January 2007 Catella Press release

Styrelsen i Scribona har beslutat att senarelägga bolagets bokslutskommuniké till onsdagen den 21 februari. Anledningen är att styrelsen vill ge den nytillträdda VD:n samt finanschefen, som båda tillträtt i januari månad, den tid de behöver för att sätta sig in i fjärde kvartalet och helåret 2006. Den ursprungliga rapportdagen var satt till den 9 februari.

”Med tanke på de tidigare nämnda logistikproblemen som bolaget drabbades av under det fjärde kvartalet samt de tidigare prognosmissarna under 2006, är det en fördel för såväl mig som Hans-Åke Gustafsson att vi får tillräckligt med tid att gå igenom utfallet och redogöra för vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förbättra resultatet under 2007 och framåt,” säger Fredrik Berglund, Verkställande direktör i Scribona.

För ytterligare information, kontakta: Fredrik Berglund, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +46-(0)8-734 37 39 Hans-Åke Gustafsson, vVD och Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 35 34

Fakta om Scribona Scribona är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsumentprodukter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Danmark, Finland och Norge. För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF