Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Organisationsförändringar i Scribona

10:58 / 31 January 2007 Catella Press release

Ledningen för IT-distributören Scribona har beslutat om organisationsförändringar i Helsingfors och Malmö. Förändringarna sker inom ramen för den pågående regionaliseringsprocessen som har till syfte att sänka kostnaderna och öka lönsamheten.

I det finländska dotterbolaget innebär beslutet att vissa funktioner flyttas till huvudkontoret i Solna. I Sverige koncentreras verksamheten till huvudkontoret och det lokala kontoret i Malmö avvecklas.

Förändringarna innebär att organisationen kan minskas med 50-60 medarbetare.

- Detta är ett led i det pågående åtgärdsprogrammet som syftar till att göra Scribona, som är Nordens största it-distributör, till det kostnadseffektivaste företaget i branschen. Lönsamheten är en produkt av ett kostnadseffektivt erbjudande, leveranskvalitet och en kontinuerlig produktutveckling. Denna förändringsprocess skall ytterligare öka kundernas förtroende för Scribona, säger Fredrik Berglund.

För ytterligare information: Fredrik Berglund, Verkställande direktör och koncernchef i Scribona, +46 (0)737-19 37 39

Besök även: www.scribona.se

Scribona, noterat på Nordiska Börsens Small Cap lista, är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsument-produkter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Show as PDF