Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Information från Scribona AB

16:31 / 14 December 2007 Catella Press release

Med anledning av de artiklar som förekommit i media under de senaste dagarna vill Scribona lämna följande information.

Vi för sedan en tid diskussioner med ett flertal parter som visat intresse för bolaget. Det är i nuläget oklart vad dessa diskussioner kommer att leda till och vi har inga ytterligare kommentarer att ge.

I övrigt fortgår verksamheten som vanligt med fortsatt effektivisering för ett lönsamt Scribona.

För ytterligare information: Fredrik Berglund, Verkställande direktör och koncernchef i Scribona, +46 (0)737 19 37 39

Besök även: www.scribona.se  

Scribona, noterat på Nordiska Börsens Small Cap lista, är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsument-produkter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Finland och Norge.

Show as PDF