Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona lämnar den danska marknaden

14:14 / 15 February 2007 Catella Press release

Scribonas styrelse har beslutat att bolaget lämnar den danska marknaden. Anledningen är att Scribona har haft betydande lönsamhetsproblem i Danmark under många år.

Beslutet innebär att rörelsekapital och resurser i Danmark frigörs och att Scribona istället kan fokusera på verksamheterna i Sverige, Norge och Finland där bolaget är en av marknadsledarna.

Styrelsen har övervägt ett antal olika möjligheter, inklusive försäljning av den danska verksamheten. Sedan slutet av förra året har diskussioner förts med SMG Danmark. Bolaget har träffat en preliminär överenskommelse med ägarna till SMG Danmark avseende en försäljning av Scribonas danska verksamhet. Ytterligare detaljer kommer att presenteras i bokslutskommunikén den 21 februari.

Fredrik Berglund, VD för Scribona, kommenterar beslutet: ”Jag är mycket nöjd med beslutet. En av de viktigaste frågorna för oss har varit att säkerställa en fortsatt hög servicenivå för våra kunder och leverantörer i Danmark. Försäljningen till SMG löser detta och är också den bästa lösningen för våra anställda. Detta är ett viktigt beslut och en del i den pågående processen att skapa de nödvändiga förutsättningarna för en positiv resultatutveckling.

För ytterligare information: Fredrik Berglund, Verkställande direktör och koncernchef i Scribona, +46 (0)737-19 37 39

Besök även: www.scribona.se

Scribona, noterat på Nordiska Börsens Small Cap lista, är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsument-produkter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Show as PDF