Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Extra bolagsstämma i Scribona AB

21:00 / 21 August 2008 Catella Press release

Vid dagens extra bolagsstämma valdes Björn Edgren och Johan Damne till nya ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Björn Edgren.

Björn Edgren, född 1938, är advokat samt tidigare styrelseledamot i flera börsnoterade bolag.

Johan Damne, född 1963, är verkställande direktör för CA Fastigheter AB och CA-koncernen sedan 2000.

David E. Marcus, Henry Guy och Mark Keough lämnade styrelsen i samband med den extra stämman.

Den föreslagna granskningen genom särskild granskare enligt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551) godkändes. Granskningen ska avse vissa förhållanden i samband med 2006 års utdelning av aktierna i Carl Lamm AB och den till denna direkt kopplade nyemissionen i Scribona AB.

Förslaget om likvidation av bolaget avslogs av stämman.

För ytterligare information kontakta: Lorenzo Garcia, verkställande direktör i Scribona AB, +46 (0)737 08 38 88

Show as PDF