Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona AB (publ) noteras på First North den 16 januari 2009

15:30 / 13 January 2009 Catella Press release

Styrelsen i Scribona AB (publ) (”Scribona”) har tidigare beslutat om att byta handelsplats till First North. Sista handelsdag på OMX Small Cap är torsdagen den 15 januari 2009. Första handelsdag på First North är fredagen den 16 januari 2009.

I samband med noteringen på First North har Scribona upprättat en bolagsbeskrivning i anledning av bolagets nya verksamhetsinriktning. Bolagsbeskrivningen finns för nedladdning på Scribonas hemsida: www.scribona.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida: www.mangold.se. I bolagsbeskrivningen framkommer det att Lorenzo Garcia, som idag arbetar som verkställande direktör på konsultbasis i Scribona, kommer att anställas som verkställande direktör i Scribona per den 1 april 2009.

Bolaget har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, +46-(0)737 08 38 88

Besök även: www.scribona.se

Show as PDF