Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport 1 januari-30 september 2009 för Scribona-koncernen

08:00 / 20 November 2009 Catella Press release

- Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 62 Mkr (0). - Resultatet före skatt för kvartalet uppgick till 43 Mkr (11). - Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till 43 Mkr (16), motsvarande 0,53 kr (0,20) per aktie. - Det egna kapitalet har under kvartalet ökat med 6 Mkr till 580 Mkr, motsvarande 7,10 kr per aktie. - Negativ goodwill för förvärven av Banque Invik och EETI uppgick vid rapportperiodens slut till 383 Mkr motsvarande 4,69 kr per aktie. - I juli avnoterades EETI från London Stock Exchange småbolagslista AIM. Bolaget redovisas som dotterbolag från och med 1 juli 2009.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, tel +46-(0)737 08 38 88

Besök även: www.scribona.se

Scribona är noterat på First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North.

Show as PDF