Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Nytt datum för Scribonas bokslutskommuniké

13:00 / 13 February 2009 Catella Press release

På grund av sjukdom som förskjutit bokslutsarbetet har Scribonas styrelse beslutat att senarelägga bolagets bokslutskommuniké till fredagen den 27 februari. Den ursprungliga rapportdagen var satt till den 20 februari.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, +46-(0)737 08 38 88

Besök även: www.scribona.se

Show as PDF