Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2009 för Scribona-koncernen

08:00 / 28 August 2009 Catella Press release

- Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0 Mkr (767). - Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -3 Mkr (10). - Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till 14 Mkr (6), motsvarande 0,17 kr (0,07) per aktie. - Det egna kapitalet har under kvartalet ökat med 12 Mkr. - I april 2009 förvärvade Scribona Banque Invik SA, en privatbank i Luxemburg. Banken redovisas som dotterbolag från 1 april 2009.

Kommentar från VD – Vi fortsätter att granska marknaden i syfte att förvärva objekt med god avkastningspotential.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, tel +46-(0)737 08 38 88

Besök även: www.scribona.se

Scribona är noterat på First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North.

Show as PDF